Zoom UAC2 USB 3 Zoom UAC 2 đi kèm với một giấy phép tải miễn phí cho phần mềm sản xuất nhạc Cubase LE của Sternberg không chỉ cung cấp khả năng ghi âm độ phân giải cao độ trễ thấp đáng kinh ngạc trong mỗi hộp

#Zoom #UAC2 USB 3.0
-Zoom UAC-2 đi kèm với một giấy phép tải miễn phí cho phần mềm sản xuất nhạc Cubase LE của Sternberg, không chỉ cung cấp khả năng ghi âm độ phân giải cao / độ trễ thấp đáng kinh ngạc trong mỗi hộp
-Giao diện âm thanh USB 3.0 SuperSpeed ​​2 trong 1/2 cổng
-Hỗ trợ ghi và phát lên đến 24-bit / 192 kHz
-Chức năng Loopback cho webcasting, podcasting, chơi game và các ứng dụng phát trực tuyến khác
-Độ trễ trễ thấp và giám sát trực tiếp cho việc giám sát không trễ trong hệ thống đơn hoặc âm thanh nổi
-Thiết bị chuyển mạch Hi-Z cho phép kết nối trực tiếp với guitar điện hoặc bass
-Có thể chuyển đổi điện phantom 48V
-Công tắc giám sát trực tiếp cho việc giám sát độ trễ bằng không trong mono hoặc stereo
-Tương thích với tất cả các phần mềm DAW và streaming phổ biến, bao gồm Cubase, Logic, Garage Band, Pro Tools, Ableton Live và các sản phẩm khác
Đèn khuyếch đại mic hiệu suất cao với độ khuếch đại lên đến +60 dB
120 dB dải động
-4x tăng tốc trong quá trình chuyển đổi A / D và D / A để giảm tiếng ồn và tăng cường độ trung thực
-Làm việc với tất cả các máy tính được trang bị USB 3.0
$$ Giá : 6.560.000.
=>ĐC: 344 Nguyễn Văn Linh (Duy 0905737170).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zoom UAC2 USB 3 Zoom UAC 2 đi kèm với một giấy phép tải miễn phí cho phần mềm sản xuất nhạc Cubase LE của Sternberg không chỉ cung cấp khả năng ghi âm độ phân giải cao độ trễ thấp đáng kinh ngạc trong mỗi hộp

#Zoom #UAC2 USB 3.0
-Zoom UAC-2 đi kèm với một giấy phép tải miễn phí cho phần mềm sản xuất nhạc Cubase LE của Sternberg, không chỉ cung cấp khả năng ghi âm độ phân giải cao / độ trễ thấp đáng kinh ngạc trong mỗi hộp
-Giao diện âm thanh USB 3.0 SuperSpeed ​​2 trong 1/2 cổng
-Hỗ trợ ghi và phát lên đến 24-bit / 192 kHz
-Chức năng Loopback cho webcasting, podcasting, chơi game và các ứng dụng phát trực tuyến khác
-Độ trễ trễ thấp và giám sát trực tiếp cho việc giám sát không trễ trong hệ thống đơn hoặc âm thanh nổi
-Thiết bị chuyển mạch Hi-Z cho phép kết nối trực tiếp với guitar điện hoặc bass
-Có thể chuyển đổi điện phantom 48V
-Công tắc giám sát trực tiếp cho việc giám sát độ trễ bằng không trong mono hoặc stereo
-Tương thích với tất cả các phần mềm DAW và streaming phổ biến, bao gồm Cubase, Logic, Garage Band, Pro Tools, Ableton Live và các sản phẩm khác
Đèn khuyếch đại mic hiệu suất cao với độ khuếch đại lên đến +60 dB
120 dB dải động
-4x tăng tốc trong quá trình chuyển đổi A / D và D / A để giảm tiếng ồn và tăng cường độ trung thực
-Làm việc với tất cả các máy tính được trang bị USB 3.0
$$ Giá : 6.560.000.
=>ĐC: 344 Nguyễn Văn Linh (Duy 0905737170).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zoom UAC2 USB 3 Zoom UAC 2 đi kèm với một giấy phép tải miễn phí cho phần mềm sản xuất nhạc Cubase LE của Sternberg không chỉ cung cấp khả năng ghi âm độ phân giải cao độ trễ thấp đáng kinh ngạc trong mỗi hộp

#Zoom #UAC2 USB 3.0
-Zoom UAC-2 đi kèm với một giấy phép tải miễn phí cho phần mềm sản xuất nhạc Cubase LE của Sternberg, không chỉ cung cấp khả năng ghi âm độ phân giải cao / độ trễ thấp đáng kinh ngạc trong mỗi hộp
-Giao diện âm thanh USB 3.0 SuperSpeed ​​2 trong 1/2 cổng
-Hỗ trợ ghi và phát lên đến 24-bit / 192 kHz
-Chức năng Loopback cho webcasting, podcasting, chơi game và các ứng dụng phát trực tuyến khác
-Độ trễ trễ thấp và giám sát trực tiếp cho việc giám sát không trễ trong hệ thống đơn hoặc âm thanh nổi
-Thiết bị chuyển mạch Hi-Z cho phép kết nối trực tiếp với guitar điện hoặc bass
-Có thể chuyển đổi điện phantom 48V
-Công tắc giám sát trực tiếp cho việc giám sát độ trễ bằng không trong mono hoặc stereo
-Tương thích với tất cả các phần mềm DAW và streaming phổ biến, bao gồm Cubase, Logic, Garage Band, Pro Tools, Ableton Live và các sản phẩm khác
Đèn khuyếch đại mic hiệu suất cao với độ khuếch đại lên đến +60 dB
120 dB dải động
-4x tăng tốc trong quá trình chuyển đổi A / D và D / A để giảm tiếng ồn và tăng cường độ trung thực
-Làm việc với tất cả các máy tính được trang bị USB 3.0
$$ Giá : 6.560.000.
=>ĐC: 344 Nguyễn Văn Linh (Duy 0905737170).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zoom UAC2 USB 3 Zoom UAC 2 đi kèm với một giấy phép tải miễn phí cho phần mềm sản xuất nhạc Cubase LE của Sternberg không chỉ cung cấp khả năng ghi âm độ phân giải cao độ trễ thấp đáng kinh ngạc trong mỗi hộp

#Zoom #UAC2 USB 3.0
-Zoom UAC-2 đi kèm với một giấy phép tải miễn phí cho phần mềm sản xuất nhạc Cubase LE của Sternberg, không chỉ cung cấp khả năng ghi âm độ phân giải cao / độ trễ thấp đáng kinh ngạc trong mỗi hộp
-Giao diện âm thanh USB 3.0 SuperSpeed ​​2 trong 1/2 cổng
-Hỗ trợ ghi và phát lên đến 24-bit / 192 kHz
-Chức năng Loopback cho webcasting, podcasting, chơi game và các ứng dụng phát trực tuyến khác
-Độ trễ trễ thấp và giám sát trực tiếp cho việc giám sát không trễ trong hệ thống đơn hoặc âm thanh nổi
-Thiết bị chuyển mạch Hi-Z cho phép kết nối trực tiếp với guitar điện hoặc bass
-Có thể chuyển đổi điện phantom 48V
-Công tắc giám sát trực tiếp cho việc giám sát độ trễ bằng không trong mono hoặc stereo
-Tương thích với tất cả các phần mềm DAW và streaming phổ biến, bao gồm Cubase, Logic, Garage Band, Pro Tools, Ableton Live và các sản phẩm khác
Đèn khuyếch đại mic hiệu suất cao với độ khuếch đại lên đến +60 dB
120 dB dải động
-4x tăng tốc trong quá trình chuyển đổi A / D và D / A để giảm tiếng ồn và tăng cường độ trung thực
-Làm việc với tất cả các máy tính được trang bị USB 3.0
$$ Giá : 6.560.000.
=>ĐC: 344 Nguyễn Văn Linh (Duy 0905737170).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zoom UAC2 USB 3 Zoom UAC 2 đi kèm với một giấy phép tải miễn phí cho phần mềm sản xuất nhạc Cubase LE của Sternberg không chỉ cung cấp khả năng ghi âm độ phân giải cao độ trễ thấp đáng kinh ngạc trong mỗi hộp

#Zoom #UAC2 USB 3.0
-Zoom UAC-2 đi kèm với một giấy phép tải miễn phí cho phần mềm sản xuất nhạc Cubase LE của Sternberg, không chỉ cung cấp khả năng ghi âm độ phân giải cao / độ trễ thấp đáng kinh ngạc trong mỗi hộp
-Giao diện âm thanh USB 3.0 SuperSpeed ​​2 trong 1/2 cổng
-Hỗ trợ ghi và phát lên đến 24-bit / 192 kHz
-Chức năng Loopback cho webcasting, podcasting, chơi game và các ứng dụng phát trực tuyến khác
-Độ trễ trễ thấp và giám sát trực tiếp cho việc giám sát không trễ trong hệ thống đơn hoặc âm thanh nổi
-Thiết bị chuyển mạch Hi-Z cho phép kết nối trực tiếp với guitar điện hoặc bass
-Có thể chuyển đổi điện phantom 48V
-Công tắc giám sát trực tiếp cho việc giám sát độ trễ bằng không trong mono hoặc stereo
-Tương thích với tất cả các phần mềm DAW và streaming phổ biến, bao gồm Cubase, Logic, Garage Band, Pro Tools, Ableton Live và các sản phẩm khác
Đèn khuyếch đại mic hiệu suất cao với độ khuếch đại lên đến +60 dB
120 dB dải động
-4x tăng tốc trong quá trình chuyển đổi A / D và D / A để giảm tiếng ồn và tăng cường độ trung thực
-Làm việc với tất cả các máy tính được trang bị USB 3.0
$$ Giá : 6.560.000.
=>ĐC: 344 Nguyễn Văn Linh (Duy 0905737170).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zoom UAC2 USB 3 Zoom UAC 2 đi kèm với một giấy phép tải miễn phí cho phần mềm sản xuất nhạc Cubase LE của Sternberg không chỉ cung cấp khả năng ghi âm độ phân giải cao độ trễ thấp đáng kinh ngạc trong mỗi hộp

#Zoom #UAC2 USB 3.0
-Zoom UAC-2 đi kèm với một giấy phép tải miễn phí cho phần mềm sản xuất nhạc Cubase LE của Sternberg, không chỉ cung cấp khả năng ghi âm độ phân giải cao / độ trễ thấp đáng kinh ngạc trong mỗi hộp
-Giao diện âm thanh USB 3.0 SuperSpeed ​​2 trong 1/2 cổng
-Hỗ trợ ghi và phát lên đến 24-bit / 192 kHz
-Chức năng Loopback cho webcasting, podcasting, chơi game và các ứng dụng phát trực tuyến khác
-Độ trễ trễ thấp và giám sát trực tiếp cho việc giám sát không trễ trong hệ thống đơn hoặc âm thanh nổi
-Thiết bị chuyển mạch Hi-Z cho phép kết nối trực tiếp với guitar điện hoặc bass
-Có thể chuyển đổi điện phantom 48V
-Công tắc giám sát trực tiếp cho việc giám sát độ trễ bằng không trong mono hoặc stereo
-Tương thích với tất cả các phần mềm DAW và streaming phổ biến, bao gồm Cubase, Logic, Garage Band, Pro Tools, Ableton Live và các sản phẩm khác
Đèn khuyếch đại mic hiệu suất cao với độ khuếch đại lên đến +60 dB
120 dB dải động
-4x tăng tốc trong quá trình chuyển đổi A / D và D / A để giảm tiếng ồn và tăng cường độ trung thực
-Làm việc với tất cả các máy tính được trang bị USB 3.0
$$ Giá : 6.560.000.
=>ĐC: 344 Nguyễn Văn Linh (Duy 0905737170).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *