Vĩnh phúc 4 5 2018 Không biết chúng ta sẽ chơi với nhau được bao lâu nữa không biết chúng ta gặp nhau đi cùng nhau bao nhiêu lần nữa

Vĩnh phúc – 4/5/2018
Không biết chúng ta sẽ chơi với nhau được bao lâu nữa, không biết chúng ta gặp nhau, đi cùng nhau bao nhiêu lần nữa…
Nhưng có 1 điều chắc a cũng biết, ngoài ” bạn ấy ” ra thì em chưa chiều ai như chiều anh đâu đó,
Từ giờ sẽ gom hết vào 1 album này,
P/s : Đòi tag mà méo chịu chấp nhận lên tường thì đòi tag làm méo gì
#Namnho #Namto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *