Tìm được 1 cái link học hỏi người ta viết về nhân sự hay dễ sợ

Tìm được 1 cái link, học hỏi người ta viết về nhân sự hay dễ sợ. Với mỗi người có kinh nghiệm, tuổi tác, bề dày lịch sử, thế mạnh…khác nhau. Người ta diễn đạt khác nhau, và người nào cũng được tôn vinh một cách tuyệt đối…trẻ thì tôn vinh sức trẻ, già thì tôn vinh về kinh nghiệm và sự đóng góp cho doanh nghiệp…đọc vào thấy tê người
Bạn muốn viết về nhân sự của mình cho company profile, đáng tham khảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *