Tắt livestream và hệ quả IB SML khách muốn tv sp cho con Sỉ muốn nhập hàng bán Lia lịa rụp rụp mỏi tay luôn Ce nào chưa đc check ib thì đợi bầu xíu xíu nhớ

Tắt livestream và hệ quả IB SML ????
– khách muốn tv sp cho con
– Sỉ muốn nhập hàng bán
Lia lịa rụp rụp mỏi tay luôn…!!! Ce nào chưa đc check ib thì đợi bầu xíu xíu nhớ. Hằng sẽ check hết mn trong hnay luôn ?
#Tăng_Mộc_Nhiên tuyệt vời quá. Bán hàng mà ngay cả người dùng cũng muốn lao vào kiếm xiền với Hằng luôn quá tự tin vào chất lượng ở sp rồi ??
Nay bão sỉ gia nhập nặng nề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *