Tạm biệt Montréal cổ kính yên bình hãy cùng Sơn MyKolor tiếp tục hành trình đến Toronto thành phố lớn nhất nhộn nhịp nhất Canada lưu giữ những kỷ niệm bên Toà Thị Chính Thành phố cùng Tháp Truyền Hình CN là biểu tượng của Toronto

Tạm biệt Montréal cổ kính yên bình, hãy cùng Sơn MyKolor tiếp tục hành trình đến Toronto thành phố lớn nhất & nhộn nhịp nhất Canada & lưu giữ những kỷ niệm bên Toà Thị Chính Thành phố cùng Tháp Truyền Hình CN là biểu tượng của Toronto…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *