Sự im lặng của tôi Đó cũng là câu trả lời dành cho bạn những hành động cử chỉ của những người đang ở gần xung quanh bạn đó cũng là điều họ thay tôi đang trả lời cho bạn

? Sự im lặng của tôi…Đó cũng là câu trả lời dành cho bạn…những hành động , cử chỉ của những người đang ở gần xung quanh bạn đó cũng là điều họ thay tôi đang trả lời cho bạn…?…Bạn hãy hành động nhiều hơn lời nói đi thì mọi người sẽ tin bạn…,?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *