Hôm nay đã làm lễ khởi công xâg dựng nhà An Bình 50 cho gia đình anh Nguyễn Minh Sang 32t xã Thuận Điền huyện Giồng Trôm Bến Tre

Hôm nay đã làm lễ khởi công xâg dựng nhà An Bình 50 cho gia đình anh Nguyễn Minh Sang 32t, xã Thuận Điền huyện Giồng Trôm- Bến Tre. Chi phí 60.000.000₫, địa phương hỗ trợ 20.000.000₫
Chia sẻ cho các bạn được biết
Mọi đóng góp xin gởi về tài khoản BÙI ĐẠI NGHĨA, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng
Số TK : ‪0721000599682‬
Cám ơn các bạn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *