Đây các bạn luôn atsm về trình độ và nghe theo mấy đứa đã đi rằng đường dễ đi lắm mà có biết rằng bọn nó đi dễ vì có poster đâu

Đây, các bạn luôn atsm về trình độ và nghe theo mấy đứa đã đi rằng “đường dễ đi lắm” mà có biết rằng bọn nó đi dễ vì có poster đâu :)). Tự đi xong báo hại người khác. Ko biết trong đầu có gì mà cái mạng của bao nhiêu đứa đáng giá 200k nhỉ?.
Riêng mình nếu tư vấn về đường đi cho những bạn khác mình review theo hướng tiêu cực để các bạn có tâm lý ứng phó chứ ko phải cái cách đọc vài ba cái review tào lao rồi cắm đầu đi như vậy được.
P/s: ảnh cuối, ông anh touring bạo lực xe pô xăng lữa đến độ đi leo núi củng phải theo dạng “bài” “ô xi phổi” :)).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *