Chúng tôi có 1 buổi sáng thật đẹp trời

Chúng tôi có 1 buổi sáng thật đẹp trời ❤️
Đi với con bạn mà mệt mỏi lắm!
Nó đẹp quá mà ? xong kiểu người ta nhìn nó, xong quay sang nhìn con đi bên cạnh xem thế nào! (Cũng gọi là được chú ý ??)
Người gì mà lão hoá ngược, càng ngày càng trẻ càng xinh!
Phê bình nha m! ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *