ĐỘI BÓNG TRONG MƠ Dream Team Bạn bè đồng nghiệp phòng tôi Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười

ĐỘI BÓNG TRONG MƠ (Dream Team) Bạn bè đồng nghiệp phòng tôi Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Hà thì cẩn thận, hay cười. Dinh thì hay nói, câu mười câu ba Nga là hoa hậu phòng ta Kỳ này văn nghệ đưa ra trình làng. Thịnh đây không phải hạng xoàng Xếp…