Ảnh Tuần trước và tuần này cùng một đoạn đường Bên phải là trường College bên trái là Tuylip và xe ô tô dày đặc như nhau

Ảnh: Tuần trước và tuần này cùng một đoạn đường – Bên phải là trường College, bên trái là Tuylip và xe ô tô dày đặc như nhau.
TAN TRƯỜNG MƯA BAY
“Bốn mùa như gió
Bốn mùa như mây”
Trời mưa rất to
Dù xếp cằm tay
Sợ em ướt áo
Anh vội che ngay
Lòng anh ước ao
Em hiểu em thấy
Quý em dường nào
Dù nhận đắng cay
Anh vẫn không sao
Vì nguyện đắm say
Em lại thấy lo
Từ chối anh đây
Để mưa ướt áo
Ướt cả vai gầy
Mộng đã bay cao
Nhưng còn ngất ngây
Cái tuổi học trò
Hai đứa mưa bay
MD, 17/4/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *