Dự án tech sachnoionline com rất hay và ý nghĩa hướng tới đúng người giải quyết đúng nhu cầu và được khởi xướng vận hành bởi người chị siêu nhân đáng kính Vy Le Mong mọi người cùng đóng góp chia sẻ để cho dự án được giúp đỡ nhiều hơn nữa Cứ mỗi 5 triệu đồng Trung tâm sẽ giúp được cho 1 người mù học được công nghệ

Dự án tech.sachnoionline.com rất hay và ý nghĩa, hướng tới đúng người, giải quyết đúng nhu cầu, và được khởi xướng + vận hành bởi người chị siêu nhân đáng kính Vy Le. Mong mọi người cùng đóng góp, chia sẻ để cho dự án được giúp đỡ nhiều hơn nữa. Cứ mỗi 5 triệu…