Xin chào các học viên của Phi P Sau 3 tháng học tập làm việc kết hợp thăm gia đình ở nước ngoài Vương Phi sẽ sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục công việc từ tháng 9 2018

?? Xin chào các học viên của Phi&P?? Sau 3 tháng học tập, làm việc kết hợp thăm gia đình ở nước ngoài, Vương Phi sẽ sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục công việc từ tháng 9/2018. Việc đầu tiên tôi quan tâm là học viên của Phi&P đã làm được gì sau…

Một số tư vấn thành lập công ty

Số lượng công ty được thành lập hiện nay ngày càng gia tăng. Nhu cầu thành lậ công ty để phát triển kinh tế và góp phần phát triển đất nước. Tuy nhiên, phần những người tự mình thành lập doanh nghiệp đều chia sẻ rằng họ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực…