Vậy là trước khi luật an ninh mạng có hiệu lực việc thiết lập hệ thống kiểm duyệt chặn từ khóa của Facebook đã được triển khai thử nghiệm

Vậy là trước khi luật an ninh mạng có hiệu lực, việc thiết lập hệ thống kiểm duyệt chặn từ khóa của Facebook đã được triển khai thử nghiệm. Nền tảng của hệ thống chặn từ khóa được cung cấp cho Facebook Vietnam chắc là của Huawei hay 1 tập đoàn công nghệ nào đó của trung quốc.
Điều đó có nghĩa là facebook đã chấp nhận thỏa hiệp, đồng ý với mọi yêu sách của chính quyền Việt Nam nhằm bóp nghẹt chút tự do ngôn luận nhỏ nhoi trên mạng xã hội ở Việt Nam.
Đm thằng Mark.
Hưởng lợi từ vụ này là mấy đứa tên Trung vì éo ai dám chửi
Chuẩn bị trở về thời đồ đá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *