Ước một lần lấp đầy cái phòng này gồm các CEO Founder của các doanh nghiệp về

Ước một lần lấp đầy cái phòng này gồm các CEO/Founder của các doanh nghiệp về:
– Công nghệ
– Tiếp thị và dịch vụ tiếp thị
– Đơn vị đào tạo
Để cùng nhau bàn kế giúp cho thị trường nó khác bọt hơn.
– Không còn những kiểu bán hàng chộp giật nữa
– Không còn các thầy chuyên đi dạy các thầy để trở thành Guru nữa…
Kết quả cần là các giải pháp mang tính đột phá, hợp lực và tất nhiên, những anh em Marketer và chủ doanh nghiệp khác đỡ khổ hơn.
Ước gì – Mỹ Tình
P.s. Anh em có thể tham khảo thêm tại https://join.mentorship.vn

2 thoughts on “Ước một lần lấp đầy cái phòng này gồm các CEO Founder của các doanh nghiệp về”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *