Trường học thì đôi khi bạn có thể dùng các mẹo hay thủ thuật để Hack tiến độ học tập và thậm chí là cả kết quả học tập

Trường học thì đôi khi bạn có thể dùng các mẹo hay thủ thuật để Hack tiến độ học tập và thậm chí là cả kết quả học tập.
Nhưng đối với Trường Đời thì tuyệt đối là Không có bất kỳ mẹo và thủ thuật nào được chấp nhận.
Mà tất cả THÀNH QUẢ đều đến từ những sự NỖ LỰC và quyết tâm của bản thân mình.
Hãy tạo dựng cho ” Profile cuộc đời” của mình thật tuyệt vời bằng sự cần cù,nỗ lực và quyết tâm LÀM cho tới cùng.
“Results is the name of the GAME”
#VAHO
#Tháng9

2 thoughts on “Trường học thì đôi khi bạn có thể dùng các mẹo hay thủ thuật để Hack tiến độ học tập và thậm chí là cả kết quả học tập”

  1. Quên đấy mấy ngày đòa tạo ko nhớ sinh nhật em. Hôm nay chúc bù vậy. Chúc Ngọc Anh tuổi mới mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tuyệt vời em nhé. Go to Bali. ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *