Trời mưa xã Ba Lế nằm sâu trong núi bị chia cắt nên người dân đến không được

Trời mưa, xã Ba Lế nằm sâu trong núi bị chia cắt nên người dân đến không được. Chúng tôi đa gửi lại số quà cho Huyện, nhờ chuyển đến cho bà con sau. Còn lại, chúng tôi đã khám, cấp thuốc và trao quà đầy đủ cho các xã còn lại.
Lần này, Bác sĩ Trung thật sự xúc động khi cả hơn 200 con người thiện nguyện tham gia chương trình đều làm việc hết mình.
Xin cảm ơn vì tất cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *