Thể lệ game Adora chắp cánh ước mơ các bạn chỉ cần thực hiện những bước sau đây

Thể lệ game :
Adora chắp cánh ước mơ , các bạn chỉ cần thực hiện những bước sau đây.
1. Like cái livetrym này
2. Share livetrym này với chế độ công khai
3. Comment tại livetrym để nỳ biết các bạn sẽ tham gia
4. Inbox cho nỳ với nội dung như sau:
_ gửi 1 tấm hình trực diện. , 1 tấm ngang 90 độ , 1 tấm từ dưới lên
_ nêu lên mong muốn của bản thân vì sao muốn thay đổi
_ để lại họ tên , số điện thoại để Nỳ liên lạc các bạn nhé .

2 thoughts on “Thể lệ game Adora chắp cánh ước mơ các bạn chỉ cần thực hiện những bước sau đây”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *