Thạch anh Tóc vàng mà loại tóc Vip rất vượng cho những người ngũ hành thuộc thổ hoặc tương sinh với Thổ hay là bát tự khuyết Thổ

Thạch anh Tóc vàng mà loại tóc Vip rất vượng cho những người ngũ hành thuộc thổ, hoặc tương sinh với Thổ, hay là bát tự khuyết Thổ. Cũng như có lợi cho những công việc manh tính chất liên quan tới đất đai, Bds…
Dịp cuối tuần đang rảnh mình sẽ xem mệnh khuyết cho ai chưa được xem và chưa biết mệnh khuyết trong bát tự là gì nhé.
Hãy tham gia nhóm mình sẽ xem trong bài post của group này nha ?
? https://m.facebook.com/groups/328078574698008
See Translation

2 thoughts on “Thạch anh Tóc vàng mà loại tóc Vip rất vượng cho những người ngũ hành thuộc thổ hoặc tương sinh với Thổ hay là bát tự khuyết Thổ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *