TẠI SAO PHẢI CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

TẠI SAO PHẢI CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI?
Khi bạn có một nghìn hoặc mấy trăm nghìn, thực ra đấy là điều hạnh phúc nhất. Bởi số tiền đó là của bạn, bạn có thể tự do sử dụng nó. Khi tiền của bạn đạt mức hàng chục triệu, bạn sẽ bắt đầu lo lắng đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận. Khi bạn có đến hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng, nhất định bạn phải nhớ rằng đó là TÀI NGUYÊN CỦA XÃ HỘI, bạn có trách nhiệm phải thay Xã hội dùng số tiền này hợp lý. Số tiền đó chính là sự tin tưởng của XÃ HỘI đối với bạn, đã giao tài nguyên cho bạn, để bạn sử dụng tốt hơn, để NHIỀU NGƯỜI HƠN NỮA CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC LÀM VIỆC, ĐỂ CÀNG NHIỀU NGƯỜI HƠN NỮA TRƯỞNG THÀNH VÀ THÀNH CÔNG.
#SucmanhcuasuTute#
#ChiasetrachnhiemXH#

2 thoughts on “TẠI SAO PHẢI CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *