startup law miễn giảm thuế và ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp startup công nghệ

#startup #law miễn, giảm thuế và ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp, startup công nghệ
đáng chú ý, nghị định mới nêu rõ sẽ miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
hiệu lực thi hành từ tháng 03/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *