Sau khi mất điện thoại Lì nhận ra mình nên mặc đồ thiết kế Việt và trân trọng giá trị của thiết kế địa phương local designer

Sau khi mất điện thoại.
Lì nhận ra mình nên mặc đồ thiết kế Việt , và trân trọng giá trị của thiết kế địa phương (local designer).
Như Lì đã từng nói, Lì tự hào khi mặc đồ thiết kế Việt trong mỗi dịp đi dự fashion week hay đi du lịch, vì Lì đơn giản muốn cho bạn bè quốc tế biết đến fashion trong nước và dĩ nhiên, Lì tự hào về các nhà thiết kế nước mình ?.
#ngườiViệtmặcđồViệt
#lafemme

2 thoughts on “Sau khi mất điện thoại Lì nhận ra mình nên mặc đồ thiết kế Việt và trân trọng giá trị của thiết kế địa phương local designer”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *