Pha trộn giữa các lớp học truyền thống với các dự án do học sinh lãnh đạo

Pha trộn giữa các lớp học truyền thống với các dự án do học sinh lãnh đạo. Người học không được phân theo nhóm tuổi mà theo cấp độ kỹ năng trong những lĩnh vực khác nhau. Tuy cách tiếp cận này khá mới mẻ và gặp nhiều khó khăn, các chuyên gia giáo dục dự đoán mô hình này có thể mở đường cho các trường học trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *