Đây là sự kiện đầu tiên sau này sẽ là sự kiện thường niên có tính truyền thống để mọi người cùng kết nối cơ hội kinh doanh

Đây là sự kiện đầu tiên sau này sẽ là sự kiện thường niên có tính truyền thống để mọi người cùng kết nối cơ hội kinh doanh. Sự kiện được mong chờ nhất trong năm của Group Doanh Nhân Ba Miền. “Hãy CHẮC CHẮN rằng bạn phải có mặt tại chương trình này! Bởi…

Đang lúc chụp hình cr bất ngờ quỳ xuống cầu hôn cd thực tế là chỉ có cd bất ngờ thôi chứ cả ekip đều biết trước D ảnh bối rối quá nên ảnh lắp bắp suốt cũng hên sao cuối cùng cũng nói đc hết câu vui nhất là khúc lấy nhẫn ra làm rớt mà mình cắt khúc đó rồi Film by Hà Kim Bằng Chọn HD để xem video chất lượng tốt nhất

Đang lúc chụp hình cr bất ngờ quỳ xuống cầu hôn cd, (thực tế là chỉ có cd bất ngờ thôi chứ cả ekip đều biết trước :D), ảnh bối rối quá nên ảnh lắp bắp suốt cũng hên sao cuối cùng cũng nói đc hết câu, vui nhất là khúc lấy nhẫn ra làm…