Mình vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng

Mình vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng
Cảm ơn anh Bùi Quốc Lũy ở tp Lạng Sơn đã gửi biếu gđ cô Hồng 300.000, mai mình sẽ chuyển đến gđ cô Hồng ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *