Mình lạc hậu quá rồi Có cách dùng điện thoại tải video từ YouTube hoặc Facebook của bạn bè mà bây giờ mới mò ra

Mình lạc hậu quá rồi.
Có cách dùng điện thoại tải video từ YouTube hoặc Facebook của bạn bè mà bây giờ mới mò ra. Hồi nào giờ toàn phải dùng “Cốc cốc” trên máy tính.
Áp dụng liền luôn: dùng điện thoại cùi khóm tải về, đăng lại bài Vọng cổ tuyệt hay HẠT MUỐI TÌNH CHUNG của SG Ngô Triều Dương – Don Ngo, qua giọng ca của CVVC Nguyễn Thanh Toàn.

2 thoughts on “Mình lạc hậu quá rồi Có cách dùng điện thoại tải video từ YouTube hoặc Facebook của bạn bè mà bây giờ mới mò ra”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *