Mất 6 tháng để đào tạo một content biết viết sắp xếp triển khai bài viết

Mất 6 tháng để đào tạo một content biết viết, sắp xếp triển khai bài viết. Biết tư duy, liên tưởng và xây dựng tuyến bài, kế hoạch truyền thông. Nói gọn là dùng được và sống được bằng nghề.
Tuy nhiên, để thành một cây bút sắc sảo, chặt chẽ, chiến đấu được mọi chiến trường thì còn do quá trình khổ luyện khắt khe của chính mình sau khi được trang bị nền tảng.
Và có 1 mẹo nhỏ mách các bạn chính là nếu bạn may mắn tìm được 1 minh sư hoặc đơn giản luôn bám lấy thầy của bạn… thì cả bạn và thầy bạn đều tinh tiến. Bản thân bạn tinh tiến vượt bậc.

2 thoughts on “Mất 6 tháng để đào tạo một content biết viết sắp xếp triển khai bài viết”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *