LŨ MAN RỢ Đến thế kỷ 21 người Việt vẫn bị bức hại vì có tư tưởng khác biệt với giới cầm quyền

LŨ MAN RỢ
Đến thế kỷ 21, người Việt vẫn bị bức hại vì có tư tưởng khác biệt với giới cầm quyền. Họ bị đánh đập, hoặc nặng hơn là giam cầm có xét xử, hoặc khốn nạn hơn là giam cầm không xét xử (hoặc đơn giản hơn, là bốc hơi, biến mất không dấu vết), chỉ vì tư tưởng của mình, chứ không phải vì họ có hành động phạm pháp nào. Hành động của họ, nếu có, chỉ là công khai tuyên bố hoặc bày tỏ tư tưởng của mình.
Con cháu, cha mẹ, anh chị em, của họ cũng có thể bị vạ lây (khủng bố bằng đe dọa bạo lực, hoặc phá hoại công việc kiếm sống…), bạn bè thân quen qua lại thăm hỏi có thể bị xúc phạm thân thể (tức là, đánh đập).
Chuyện như thế xảy ra tràn lan trong thời Trung cổ, nổi bật là trường hợp Galileo và Bruno trước Pháp đình tôn giáo. Nhưng tình trạng đó đã chấm dứt từ thế kỷ XVIII, nhất là sau cách mạng tư sản và sự lớn mạnh của chế độ cộng hòa.
Chúng ta, như thế, đang bị lôi trở về Đêm trường Trung cổ. Và như thế cũng không ngạc nhiên khi thế giới văn minh xem đất nước ta (cả đất nước, tức cả dân tộc, chứ không riêng chính quyền đâu) như một lũ người man rợ, không phẩm giá, và không đủ tư cách làm người (nếu muốn nhẹ hơn thì nói, “làm người văn minh”).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *