LỢI ÍCH CỦA ERP STORE ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

LỢI ÍCH CỦA ERP STORE ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP:
? Điện tử hoá tất cả các quy trình, quy định hành chính trong doanh nghiệp.
? Thủ tục hồ sơ giấy tờ điện tử.
? Liên thông dữ liệu dùng chung trong doanh nghiệp. Dùng chung cơ sở cho toàn doanh nghiệp.
? Hệ thống KPI monitoring giám sát toàn bộ các hoạt động và cảnh báo các bất thường để kịp thời xử lý.
? Hệ thống phân tích đánh giá và khai thác dữ liệu phục vụ các cấp quản lý định kỳ.
___________________________________________
Liên hệ ngay với chúng tôi để dùng thử sản phẩm và tham dự lễ ra mắt .???
☎️ 0944091284

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *