Khởi nghiệp Startup là bạn có ý định tự mình có một công việc kinh doanh riêng bạn muốn tự mình làm và quản lý tự kiếm thu nhập cho mình

“Khởi nghiệp – Startup là bạn có ý định tự mình có một công việc kinh doanh riêng, bạn muốn tự mình làm và quản lý tự kiếm thu nhập cho mình. Bạn cung cấp và phát triển một sản phẩm hay dịch vụ nào đó, mua bán lại một sản phẩm hay cửa hàng đang hoạt động hoặc hoạt động sinh lợi nào đó!”
Nếu được hỗ trợ 100% về vốn, sản phẩm, dịch vụ, đào tạo, huấn luyện để có thể khởi nghiệp??? Bạn muốn không???

2 thoughts on “Khởi nghiệp Startup là bạn có ý định tự mình có một công việc kinh doanh riêng bạn muốn tự mình làm và quản lý tự kiếm thu nhập cho mình”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *