Khi bạn bỏ qua thể diện để kiếm tiền điều đó cho thấy bạn đã hiểu biết

Khi bạn bỏ qua thể diện để kiếm tiền, điều đó cho thấy bạn đã hiểu biết! Khi bạn biết dùng tiền để lấy lại thể diện, điều đó cho thấy bạn đã thành công. Khi bạn có thể dùng thể diện của mình để kiếm tiền, điều đó cho thấy bạn đã là một nhân vật có sức ảnh hưởng…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *