Hôm nay tớ với Bui Quy Phong đại diện cho CSMO Vietnam đăng đàn tại Diễn đàn Tiếp thị Trực tuyến do VECOM Hiệp hội Thương mại Điện tử tổ chức

Hôm nay, tớ với Bui Quy Phong đại diện cho CSMO Vietnam đăng đàn tại Diễn đàn Tiếp thị Trực tuyến do VECOM – Hiệp hội Thương mại Điện tử tổ chức.
“Human or Robot” là chủ đề chính của diễn đàn, thảo luận về sự tác động tương hỗ giữa công nghệ và con người trong marketing trực tuyến, nhưng bài của tớ được đặt hàng là về truyền thông thương hiệu và xử lý khủng hoảng, trong bối cảnh doanh nghiệp buộc phải tham gia môi trường số, mà nó lại tiềm ẩn những rủi ro từ con người. Bởi vậy, bài nói của tớ có cái tên là “Thương hiệu, sự thật và tổn thương”, với góc nhìn về giải pháp tổ chức xây dựng chiến lược truyền thông theo trường phái quản trị thương hiệu, lấy sự thật và tính minh bạch làm gốc, để phòng chống khủng hoảng từ xa.
Vui nhất là được họp mặt với anh chị em CSMO. Lần sau cứ thế nhỉ. ???
#CSMO #VOMF #LeBros #ElitePRSchool

2 thoughts on “Hôm nay tớ với Bui Quy Phong đại diện cho CSMO Vietnam đăng đàn tại Diễn đàn Tiếp thị Trực tuyến do VECOM Hiệp hội Thương mại Điện tử tổ chức”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *