Giới thiệu CNGD SỐ HÓA ở trường con trai đang học đây

Giới thiệu CNGD SỐ HÓA ở trường con trai đang học đây.
Ngày xưa, thời mình đi học chỉ biết chủ yếu qua SGK của bộ GD là chính. Đọc viết cũng ổn. Một số những thứ khác mình có được vẫn là do hay thắc mắc, phản biện bài học nên cũng có nhu cầu đọc sách tham khảo bên ngoài nhiều hơn. Sau này, công nghệ thông tin phát triển, google phát triển, tài liệu số phát triển từ thập niên 2000 nên cũng tiếp cận tư liệu phục vụ công việc qua Internet nhiều hơn.
Trong vài năm gần đây, do tốc độ phát triển ngày càng nhanh, chuyện học hành cũng đòi hỏi phải thay đổi đáp ứng nhu cầu của XH. Mình cũng biết rằng, con cái cũng cần làm quen ở mức độ nhất định hệ thống TƯƠNG TÁC online để phát triển thêm tri thức. Tùy theo độ tuổi, mỗi đứa trẻ sẽ tiếp cận ở mức độ khác nhau.
Ngoài bộ sách giáo khoa truyền thống của BGD và Bộ sách TA nước ngoài. Nguồn tài nguyên số được GV tương tác với các bạn thông qua Google này. Mỗi bạn được cấp 1 tài khoản để nhận email thông báo thì các bạn cũng vào một số ứng dụng khác:
– Classroom.
– Chat.
– Video.
– Quiz
– Docs: Word, Excel, Slide.
– Drive
Một ứng dụng classcraft hay để quản lí và tạo động lực học tập cho các bạn. Mỗi bạn đăng nhập và được biết mình đang trưởng thành thế nào. Mỗi bạn có máu qua những hành vì, đóng góp trong học tập. Vui nhất là các bạn có thể cho nhau máu để sống. Ảo nhưng cũng rất nhân văn.

1 thought on “Giới thiệu CNGD SỐ HÓA ở trường con trai đang học đây”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *