GẤPPPP THÔNG BÁO TỪ CÔNG TY DU HỌC THANH GIANG TỚI CÁC BẠN DHS KỲ T4 2019

⛔️⛔️⛔️GẤPPPP: THÔNG BÁO TỪ CÔNG TY DU HỌC THANH GIANG TỚI CÁC BẠN DHS KỲ T4.2019
?Hiện đã có thông tin bên CỤC TOKYO đang gọi điện kiểm tra thông tin ⛔️⛔️⛔️
? Các học sinh và phụ huynh khu vực Tokyo lưu ý:
?Hiện tại trường Tokyo đã nhận được thông tin về việc CXNC Tokyo đang gọi điện kiểm tra thông tin liên quan tới học sinh, người bảo lãnh.
? Đặc biệt đối với học sinh, một trong những câu hỏi mà CXNC đã điện và hỏi là:
-Học phí của trường tiếng là bao nhiêu? (Học phí sẽ được chi trả như thế nào?)
❌ Cũng theo thông tin trường em nhận được thì đối với câu hỏi trên học sinh sẽ được hỏi và trả lời bằng tiếng Việt.
?Chúc các em có một kỳ check cục XNC thật xuất sắc và may mắn!
Hỏi câu nào trả lời được câu đó – Bách phát bách trúng nhé ?
???

2 thoughts on “GẤPPPP THÔNG BÁO TỪ CÔNG TY DU HỌC THANH GIANG TỚI CÁC BẠN DHS KỲ T4 2019”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *