ĐẦU TƯ VỐN Với 10 thu nhập sau thuế tiếp theo của mình bạn sẽ đầu tư cho việc tạo nên sự thịnh vượng

“ĐẦU TƯ VỐN
-Với 10% thu nhập sau thuế tiếp theo của mình bạn sẽ đầu tư cho việc tạo nên sự thịnh vượng.Đây là món tiền bạn dùng để mua khắc phục, chế tạo hay bán.Vấn đề then chốt là sự tham gia vào lĩnh vực thương mại cho dù đó chỉ là việc tận dụng Quỹ thời gian ngoài giờ làm việc.
– Thế thì làm thế nào bạn có thể tạo ra từ thành phần với 10% thu nhập mà mình đã dành riêng cho mục đích đó.”
~ Jim Rohn~
??Mình sẽ hướng dẫn cho 5 bạn cách khởi nghiệp đơn giản ,hiệu quả.Ai muốn thì hãy bình luận hoặc chấm mình

4 thoughts on “ĐẦU TƯ VỐN Với 10 thu nhập sau thuế tiếp theo của mình bạn sẽ đầu tư cho việc tạo nên sự thịnh vượng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *