Đang lúc chụp hình cr bất ngờ quỳ xuống cầu hôn cd thực tế là chỉ có cd bất ngờ thôi chứ cả ekip đều biết trước D ảnh bối rối quá nên ảnh lắp bắp suốt cũng hên sao cuối cùng cũng nói đc hết câu vui nhất là khúc lấy nhẫn ra làm rớt mà mình cắt khúc đó rồi Film by Hà Kim Bằng Chọn HD để xem video chất lượng tốt nhất

Đang lúc chụp hình cr bất ngờ quỳ xuống cầu hôn cd, (thực tế là chỉ có cd bất ngờ thôi chứ cả ekip đều biết trước :D), ảnh bối rối quá nên ảnh lắp bắp suốt cũng hên sao cuối cùng cũng nói đc hết câu, vui nhất là khúc lấy nhẫn ra làm rớt, mà mình cắt khúc đó rồi ?
Film by Hà Kim Bằng
*Chọn “HD” để xem video chất lượng tốt nhất
*Link xem trên Youtube: https://youtu.be/wfkpzoA3Tkc
☆ Kiba Studio ☆
• Mobile: 0913 746 808
• Email: kibastudio@gmail.com
• Website: www.kibastudio.com
#cinematic #preweddingfilm #proposal #kualalumpur #malaysia
#kibastudio #kibafilms #hakimbang #artioteam

4 thoughts on “Đang lúc chụp hình cr bất ngờ quỳ xuống cầu hôn cd thực tế là chỉ có cd bất ngờ thôi chứ cả ekip đều biết trước D ảnh bối rối quá nên ảnh lắp bắp suốt cũng hên sao cuối cùng cũng nói đc hết câu vui nhất là khúc lấy nhẫn ra làm rớt mà mình cắt khúc đó rồi Film by Hà Kim Bằng Chọn HD để xem video chất lượng tốt nhất”

Leave a Reply to Nguyen Dinh Diep Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *