Đảm bảo sau khi vào công ty phải may hết loạt đồng phục mới không biết thời gian quay về mốc cũ là 1 hay 2

❤Đảm bảo sau khi vào công ty phải may hết loạt đồng phục mới, không biết thời gian quay về mốc cũ là 1 hay 2 ……
#thoigianbaolau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *