Chúc mừng các thành viên BFC 88 đã hoàn thành suất sắc kế hoạch mục tiêu trong tháng đầu tiên làm việc tại AVIVA VIỆT NAM

Chúc mừng các thành viên BFC 88 đã hoàn thành suất sắc kế hoạch mục tiêu trong tháng đầu tiên làm việc tại AVIVA VIỆT NAM.
Chúc các bạn luôn giữ lửa đam mê hoàn thành sứ mệnh cao cả của người tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ. Chúc các bạn thành công rực rỡ cùng Aviva VN.
???

2 thoughts on “Chúc mừng các thành viên BFC 88 đã hoàn thành suất sắc kế hoạch mục tiêu trong tháng đầu tiên làm việc tại AVIVA VIỆT NAM”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *