Chơi Phật thủ cũng Vạn sự tùy duyên lắm

Chơi Phật thủ cũng Vạn sự tùy duyên lắm. Người hợp dáng này, người hợp dáng khác. Mỗi dáng 1 ý nghĩa.
Cuộc sống bình bình thư thái của c Hương sẽ hợp với những dáng Phật thủ tai to, quặp vừa, tai lộc vừa đủ. Vươn cao ai cũng thích, tài lộc nhiều ai cũng thích, nhưng quan trọng hơn là mình gặp nó – mình thấy hợp với nó – và quan trọng là: Thích & cảm thấy Thư thái ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Chơi Phật thủ, ý nghĩa nhất là ở điều này :-*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *