Càng trưởng thành càng có nhiều ký ức để hoài niệm và đôi khi sống mũi cay vì những ngày đã cũ tuổi thơ

Càng trưởng thành, càng có nhiều ký ức để hoài niệm, và đôi khi, sống mũi cay vì những ngày đã cũ… tuổi thơ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *