BỘ DA CON BÒ Ngày 30 4 1867 cũng cái ngày khốn nạn này Karl Marx viết thư cho Siegfried còn viết là Sigfrid Meyer 1840 72 một đồng chí Đức của ông trong Quốc tế Cộng sản I nhưng lúc đó đã sang Mỹ để gây p

BỘ DA CON BÒ
Ngày 30.4. 1867 (cũng cái ngày khốn nạn này), Karl Marx viết thư cho Siegfried (còn viết là Sigfrid) Meyer (1840-72), một đồng chí Đức của ông trong Quốc tế Cộng sản I nhưng lúc đó đã sang Mỹ để gây phong trào trong giới công nhân gốc Đức ở New York (xuất khẩu cách mạng), trong đó có câu: “Nếu con người muốn làm con bò, thì tất nhiên con người có thể xoay lưng lại với những đau khổ của con người để chăm lo cho bộ da của riêng mình.” (bản Đức, “Wenn man ein Ochse sein wollte, könnte man natürlich den Menschheitsqualen den Rücken kehren und für seine eigne Haut sorgen.”, và bản Anh “If one wanted to be an ox, one could, of course, turn one’s back on the sufferings of humanity and look after one’s own hide”) (Câu này cũng khá nổi tiếng nhưng thường bị trích dẫn thiếu chính xác).
Trong cái xã hội mà ông ta mơ ước và tưởng tượng ra theo cái chủ nghĩa của mình, và bị nhiều bọn người xây dựng theo mô hình đó, khốn nạn thay, lại sản sinh ra loài bò mà ông mô tả trên nhiều gấp triệu lần cái xã hội tư bản mà ông gọi là thối nát và chỉ mong lật đổ đi.
Sống cái đời hèn của mình và phải chịu đựng cái ngu của mình thôi đã đủ khốn nạn rồi, nên việc chịu đựng cái ngu của người khác nữa (nhiều cái ngu lại lớn kinh khủng), và cả cái ác nữa, thì đời mình còn khốn khổ hơn biết bao nhiêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *