Bạn sẽ nói gì về một người THẦY đã thay đổi cuộc đời bạn

Bạn sẽ nói gì về một người THẦY đã thay đổi cuộc đời bạn?
Không có lời nào để kể hết được giá trị mà THẦY đã mang lại cho tôi và cho hàng vạn con người trực tiếp và gián tiếp học THẦY.
Đã gần 70 tuổi, hơn 40 năm THẦY miệt mài chiêm nghiệm, chia sẻ những góc nhìn của mình, tâm huyết về cách giúp dân tộc Việt đột phá đứng dậy.
Tôi không được may mắn có nhiều dịp gặp THẦY, nhưng chỉ vài bài học của THẦY chia sẻ, vài ý tưởng từ hơn 30 năm trước đã giúp tôi có được cuộc sống mới, góc nhìn mới, niềm tin mới, những khao khát vươn lên vượt qua chính mình. KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ. AI CŨNG LÀM ĐƯỢC, MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢC. Tôi biết, mình chưa học được hết những gì THẦY truyền thụ, và tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG HỌC.
THẦY chia sẻ về khóa học thứ 509 của THẦY, về khát vọng tiếp tục truyền lại những tư duy minh bạch, tâm sáng, hồn trong, cho những thế hệ kế tiếp.
THẦY muốn có những NGƯỜI CẦM CỜ cho công cuộc thay đổi tiếp tục.
Tôi luôn học từ THẦY.
Tôi luôn biết ơn THẦY.
MÃI MÃI…
Chúc THẦY MÃI KHỎE.
Em xin tiếp bước.
https://www.facebook.com/notes/phan-d%C5%A9ng/tsk-th%C3%B4ng-b%C3%A1o-m%E1%BB%9F-kh%C3%B3a-m%E1%BB%9Bi-509-ng%C3%A0y-04122018/1971395269827894/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *