Nếu Bạn biết một dự án rõ ràng về đội ngũ lãnh đạo đang triển khai hệ sinh thái thanh toán thu phí bằng được chuẩn bị từ 2014 đã triển khai ở 150 quốc gia theo đúng lộ trình nghĩa là Bạn có thể hưởng giá trị thặng dư về giá trị đồng tiền này tăng lên 20 30 hàng năm thì Bạn thấy phải mua nó với mức giá đầu tư thấp hơn giá trị thực có tốt hơn không nếu bị mua ở thời điểm khác C đã theo dõi lộ trình đi từ ngày sơ khai đến hiện nay

“Nếu” Bạn biết một dự án rõ ràng về đội ngũ lãnh đạo đang triển khai hệ sinh thái thanh toán thu phí bằng 0 được chuẩn bị từ 2014 đã triển khai ở 150 quốc gia theo đúng lộ trình, nghĩa là Bạn có thể hưởng giá trị thặng dư về giá trị đồng…

In túi giấy giá rẻ, chất lượng cao

1m bờ biển có đến 16 túi nhựa bị vứt bỏ. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh 1 túi nhựa phải mất đến 100 năm để phân hủy và chúng sẽ trôi nổi trên đại dương trong suốt 100 năm như vậy. Điều này gây nguy hiểm đến môi trường, ảnh hưởng đến…

Làm sao chúng ta có thể tin tưởng giao nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ mạng Internet của đất nước cho một cơ quan mà Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao và Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát của nó vừa mới bị bắt vì có liên quan tới lợi dụng Internet để phạm tội lên tới hàng trăm triệu đô la Lời phát biểu của Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền Phú Yên

” Làm sao chúng ta có thể tin tưởng giao nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ mạng Internet của đất nước cho một cơ quan mà Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao và Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát của nó vừa mới bị bắt vì có liên quan tới…

Làm sao chúng ta tin tưởng giao nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ mạng internet của một đất nước cho một cơ quan mà Cục trưởng Cục phòng chống Tội phạm công nghệ cao và Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát của nó lại là những người vừa bị bắt vì liên quan tới lợi dụng internet để vi phạm pháp luật tới hàng trăm triệu đô la ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền Phú Yên Mọi người thấy phát biểu này đúng không

“Làm sao chúng ta tin tưởng giao nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ mạng internet của một đất nước cho một cơ quan mà Cục trưởng Cục phòng chống Tội phạm công nghệ cao, và Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát của nó, lại là những người vừa bị bắt vì liên quan tới…