Business Matching B2B B2C Kết nối công nghệ Hàn Việt Nhằm tăng cường các hoạt động kết nối công nghệ ứng dụng và chuyển giao công nghệ hợp tác đầu tư liên doanh liên kết giao lưu thương mại giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc do Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ SATI phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc KIST và Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp khu CNTP HCM

Business Matching B2B & B2C Kết nối công nghệ Hàn – Việt Nhằm tăng cường các hoạt động kết nối công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư, liên doanh – liên kết, giao lưu thương mại giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc do Cục Ứng…

Tôi kể các bạn nghe 1 câu chuyện

Tôi kể các bạn nghe 1 câu chuyện: ?Hồi đó bạn bè dùng 17 triệu mua iphone 7, tôi dùng 17 triệu đi thuê mặt bằng. ?Một năm sau lại dùng 17 triệu mua iPhone 7 plus, lúc này tôi đã kiếm được 170 triệu, tự mở được một cửa hàng. ?Năm sau lại dùng…